ZwangerFit

Zwangerschap heeft meer impact in het leven van een gezonde vrouw dan welke andere fysiologische belasting dan ook. Onderzoek heeft uitgewezen dat de zwangerschap, de bevalling en het herstel daarna beter verloopt bij een goede getraindheid van het lichaam van de vrouw.

In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en pre- en postpartum gezondheidzorg is een uniek concept ontwikkeld: ZwangerFit. Alleen de speciaal opgeleide ZwangerFit-docenten staan garant voor optimale training en begeleiding van de zwangere en/of pas bevallen vrouw en haar partner.

Lesindeling

Iedere ZwangerFit-les zal naast een actief deel ook bestaan uit een theoretisch deel, waarbij aandacht zal worden besteed aan alle veranderingen die optreden tijdens de zwangerschap, de baring en de periode na de bevalling. Duur van de les is 60 minuten.

Meer info