Informatie

 

Openingstijden

maandag

08:30–20:30 uur

dinsdag

 08:30–17:00, 18:00–20:00 uur

woensdag

08:30–17:00, 18:00–20:00 uur

donderdag

08:30–20:30 uur

vrijdag

08:30–17:00 uur

zaterdag gesloten

 

zondag gesloten

 

Vergoedingen

De vergoedingen voor fysiotherapie zijn in het zorgstelsel opgenomen in de aanvullende verzekering. U heeft dus recht op vergoeding van de behandeling(en) als u een aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten.

Hierop gelden twee uitzonderingen:

  1. Kinderen tot 18 jaar hebben nog recht op behandelingen uit de hoofdverzekering;
  2. Volwassenen met een chronische aandoening (een aandoening die voorkomt op de zogenoemde ‘lijst Borst’) hebben vanaf de 21ste behandeling recht op vergoeding uit de hoofdverzekering. De eerste 20 behandelingen worden vergoed uit uw aanvullende zorgverzekering. Het totale aantal dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van het door u gekozen aanvullende pakket.;

Het aantal behandelingen voor niet-chronische aandoeningen is afhankelijk van het door u met de verzekeraar afgesloten pakket. Raadpleeg hiervoor uw actuele zorgpolis. Op de website www.fysiotherapie.nl is een vergelijking te zien van wat de verschillende verzekeringen te bieden hebben.

Eigen risico

Het verplicht eigen risico geldt alleen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Fysiotherapie, bij chronische indicaties vanaf de 21ste behandeling, vallen onder de hoofdverzekering en daarmee ook in de regeling van het verplicht eigen risico. In de andere gevallen valt fysiotherapie in de aanvullende verzekeringen dus niet in de regeling van het eigen risico.

Toegankelijkheid

Sinds 1 januari 2006 is het ook mogelijk zonder verwijsbrief een afspraak te maken bij een fysiotherapeut. In een eerste afspraak (screening) beoordeelt de fysiotherapeut of u met uw klacht aan het juiste adres bent. Een onderzoek en behandeling kan hierop volgen. De tarieven voor deze afspraken (zittingen) zijn vastgelegd in de zorgcontracten en verschillen per zorgverzekeraar. Indien de behandeling niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar dan gelden onderstaande tarieven.

Vanaf 1 januari 2020 zijn de tarieven als volgt: 

Reguliere zitting  € 32,-
Toeslag voor uitbehandeling  € 15,-
Inrichtingstoeslag  € 10,-
Manuele therapie  € 43,-
Screening  € 15,-
Intake en onderzoek na screening  € 32,-
Intake en onderzoek na verwijzing  € 32,-

Werkwijze

De behandeling fysiotherapie start na het stellen van een diagnose door een huisarts en/of medisch specialist, waarbij deze besluit om de hulp van een fysiotherapeut in te schakelen. Sinds 2006 is er de mogelijkheid om de fysiotherapeut direct te benaderen zonder tussenkomst van een arts of specialist. Na een inleidend vraaggesprek (screening) bepaalt de fysiotherapeut of de fysieke klacht door hem behandeld kan worden. Als dat zo is, volgt er een eerste bewegingsonderzoek, waarbij door specifieke testen en metingen de lichaamsfuncties worden vastgelegd. Ook de algehele lichaamshouding en beweging- en/of looppatronen worden indien nodig zorgvuldig bekeken om de fysiotherapeutische-diagnose zo compleet mogelijk te maken. Pas daarna wordt er besloten of de fysiotherapiebehandeling zal worden gestart. Tijdens en na de behandelperiode zullen de vorderingen geëvalueerd en gerapporteerd worden aan de verwijzend arts. Indien er binnen de vooropgestelde behandelingstermijn geen resultaat van betekenis wordt behaald, wordt de gekozen therapie aangepast of beëindigd.