Informatie en tarieven

Vergoedingen, eigen risico en toegankelijkheid

Hoe zit het met de eigen risico en fysiotherapie? Heb ik voor fysiotherapie een verwijsbriefje van de huisarts nodig? Op deze pagina proberen wij deze vragen voor u te beantwoorden. Heeft u nog andere vragen neem dan contact met ons op.

Vergoedingen

De praktijk heeft zorgcontracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Zo bent u, met een aanvullende verzekering, voor fysiotherapie verzekerd en vinden de betalingen rechtstreeks met de verzekeringsmaatschappijen plaats.

De vergoedingen fysiotherapie zijn in het zorgstelsel opgenomen in de aanvullende verzekering. U heeft recht op vergoeding van behandeling als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten.

Hierop gelden twee uitzonderingen:

  1. Kinderen tot 18 jaar hebben nog steeds recht op behandelingen uit de hoofdverzekering;
  2. Volwassenen met een chronische aandoening (een aandoening die voorkomt op de "lijst Borst") hebben vanaf de 21ste behandeling recht op vergoeding uit de hoofdverzekering. De eerste 20 behandelingen worden vergoed uit uw aanvullende verzekering. Het aantal wat u hiervoor vergoed krijgt is afhankelijk van het door u gekozen aanvullende pakket.;
Het aantal behandelingen voor niet-chronische aandoeningen is afhankelijk van het door u met de verzekeraar afgesloten pakket. U kunt hiervoor uw polis raadplegen. Op de website www.fysiotherapie.nl is een vergelijking te zien van wat de verschillende verzekeringen te bieden hebben.

Eigen risico en fysiotherapie

Verplicht eigen risico:
Het verplicht eigen risico geldt alleen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Fysiotherapie, bij chronische indicaties vanaf de 21ste behandeling, vallen onder de hoofdverzekering en daarmee ook in de regeling van het verplicht eigen risico. In de andere gevallen valt fysiotherapie in de aanvullende verzekeringen dus niet in de regeling van het eigen risico.

Toegankelijkheid

Sinds 1 januari 2006 is het ook mogelijk zonder verwijsbrief de fysiotherapeut te consulteren. In een eerste afspraak (screening) beoordeelt de fysiotherapeut of u met uw klacht aan het juiste adres bent. Een onderzoek en behandeling kan hierop volgen. De tarieven voor de zittingen is vastgelegd in de zorgcontracten en verschillen per zorgverzekeraar. Hieronder ziet u de vrije tarieven voor 2011 wanneer u niet voor fysiotherapie verzekerd bent.

Vanaf 1 januari 2018 zijn de tarieven als volgt:

Omschrijving Tarief
Reguliere Zitting € 29.50
Toeslag voor uitbehandeling € 15,00
Inrichtingstoeslag € 8,00
Screening € 10,50
Intake en onderzoek na screening € 29.50
Intake en onderzoek na verwijzing € 29.50

Werkwijze

De behandeling fysiotherapie start na het stellen van een diagnose door een huisarts en/of medisch specialist, waarbij deze besluit om de hulp van een fysiotherapeut in te schakelen. Sinds 2006 is er de mogelijkheid om de fysiotherapeut direct te benaderen zonder tussenkomst van een arts of specialist. Na een inleidend vraaggesprek (screening) bepaald de fysiotherapeut of de fysieke klacht door hem behandeld kan worden. Als dat zo is volgt er een eerste bewegingsonderzoek, waarbij door specifieke testen en metingen de lichaamsfuncties worden vastgelegd. Ook de algehele lichaamshouding en beweging- en/of looppatronen worden indien nodig zorgvuldig bekeken om de fysiotherapeutische-diagnose zo compleet mogelijk te maken. Pas daarna wordt er besloten, of de fysiotherapiebehandeling zal worden gestart. Tijdens en na de behandelperiode zullen de vorderingen geëvalueerd en gerapporteerd worden aan de verwijzend arts. Indien er binnen de vooropgestelde behandelingstermijn geen resultaat van betekenis wordt behaald, wordt de gekozen therapie aangepast of beëindigd.

Fysiofitness

Lichamelijke klachten en/of functiebeperkingen hebben een oorzaak. Al is deze niet altijd te achterhalen, er wordt in ieder geval zorgvuldig naar gezocht. Menig maal wordt deze gevonden op de grens van de belasting en belastbaarheid van de mens in zijn totaliteit. Deze belastbaarheid of weerbaarheid van ons lichaam is te verhogen door lichamelijke oefening en training. FysioFitness is de moderne vorm van oefen/bewegingstherapie en kan u hierbij helpen. Er wordt n.l. voor u een individueel trainingsprogramma gemaakt om u weerbaarder te maken tegen de fysieke belasting die werk, hobby’s of sport met zich mee brengt. Tevens wordt u geadviseerd hoe u het beste om kunt gaan met uw lichamelijke gesteldheid binnen het dagelijkse leven. Dit alles met het doel om eventuele herhaling van de lichamelijke klachten te voorkomen, waardoor u optimaal kunt blijven functioneren.

Informatie over fysiovergoedingen
Informatie over fysiovergoedingen