Is fysiotherapie opgenomen in het basispakket?

Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie krijgt. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basisverzekering zit..

Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9).
Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen Uit het basispakket. In de Zorgverzekeringswet staan deze aandoeningen opgesomd in de zogenaamde chronische lijst. Deze lijst bevat veel medische termen. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut navragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat. Voor een totaal overzicht van de chronische lijst klik op de volgende link http://wetten.overheid.nl/BWBR0018492/2018-01-01#Bijlage1

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder

Heeft u een chronische aandoening? Dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf of uit uw aanvullende pakket. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar.
Heeft u geen chronische aandoening? Dan wordt de fysiotherapie niet vanuit de basisverzekering vergoed, maar uit uw aanvullende pakket.

Oefentherapie

Bij artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgt u de eerste 12 behandelingen oefentherapie vergoed uit het basispakket.

Fysiotherapie vergoed uit aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan worden mogelijk uw fysiotherapie behandelingen geheel vergoed. Het aantal per jaar is afhankelijk van het aanvullende pakket wat u heeft afgesloten.

Zorgverzekeraar contract met fysiotherapeut

Momenteel heeft FysioFit Beekmans met alle zorgverzekeraars een contract.

U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts nodig voor een bezoek aan de fysiotherapeut

Prijzen voor de behandelingen fysiotherapie worden jaarlijks vastgesteld door de zorgverzekeraar.

foto1
foto1